Tijdelijke verhuur van zelfstandige DAEB-woningen

Op grond van het amendement De Vries mogen woningcorporaties straks voor hun zelfstandige DAEB-woningen geen contracten voor bepaalde tijd van 2 jaar of korter afsluiten, behalve voor bepaalde bij ministeriƫle regeling te benoemen groepen namelijk:

  1. huurders die voor hun werk of studie tijdelijk in een andere plaats of een ander land werken of studeren,
  2. huurders die in verband met de renovatie of sloop, gevolgd door vervangende nieuwbouw, hun woning moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken,
  3. huurders in de noodopvang,
  4. huurders met wie de toegelaten instelling een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaat of huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met woonbegeleiding wordt afgesloten.

Voor de zelfstandige DAEB-woningen en verhuur aan de uitzonderingsgroepen, moet dus gewerkt worden met het nieuwe contract voor korte tijd maximaal 2 jaar.

Het huurcontract "naar aard van korte duur" kan voor de uitzonderingsgroep niet gebruikt worden (bij dergelijke contracten is overigens ook geen huurtoeslag mogelijk en is het huurprijzenrecht niet van toepassing).